Gadkowski.pl

ADAM KULCZYCKI (1914-1939)

inne publikacje

Adam Kulczycki urodził się 8 września 1914 roku w Jaśle. Był synem Grzegorza, naczelnika Urzędu Pocztowego w Opatowie i Wacławy - Wandy z d. Bocheńskiej.

Świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum im. B.Głowackiego w Opatowie. W latach 1933-39 studiował na UPJ w Warszawie. W czasie studiów pracował w Kole Medyków, w którym był skarbnikiem i współpracował przy budowie Domu Medyków. Pracował także w Akademickim Kole Krwiodawców tegoż Koła.
W 1939 roku w stopniu pod porucznika został zmobilizowany, z przydziałem do 65 Pułku Piechoty w Grudziądzu, do tzw. „Batalionu Śmierci”, dowodzonego przez  majora Gustoma.
Adam Kulczycki brał udział w bitwie pod Kutnem. Zginął 18 września 1939 roku w walkach pod Łowiczem. Miejsce pochówku nieznane.

W roku 1983 został odznaczony pośmiertnie „Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku”.

Tekst Aleksandra Gromek Gadkowska
na podstawie publikacji Jana Bohdana Glińskiego „Słownik Biograficzny Lekarzy i Farmaceutów, ofiar II Wojny światowej”. Wydawnictwo Medyczne  Urban & Partner  1997 . (str. 212)

29 października 2010