Gadkowski.pl

JANINA Z DENKOWSKICH KULIK

inne publikacje

Janina z Denkowskich Kulik
1910 - 2002


Janina Denkowska to córka Jana Denkowskiego i Julianny Konwickiej. Urodziła się 25 października 1910 roku w Opatowie.  Mieszkali przy ul Kilińskiego pod nr 7. Janina miała pięcioro rodzeństwa. Ojciec był stolarzem i miał swój warsztat. Matka zajmowała się dziećmi. Rodzice posiadali również niewielkie gospodarstwo rolne.
Naukę rozpoczęła już w wolnej Polsce, w Szkole Podstawowej w Opatowie w 1917 roku. Po jej ukończeniu w 1926 roku została przyjęta (po zdaniu egzaminu wstępnego) do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Sandomierzu, które ukończyła w 1931 roku.
 W okresie między wojennym wszystkie etaty w opatowskich szkołach były zajęte, więc przez dwa lata mieszkała z rodzicami i była na ich utrzymaniu. Dopiero w 1933 roku została zatrudniona, jako nauczycielka kontraktowa w Lipniku. W roku 1936 została zatrudniona w Gdowie koło Starachowic, jako nauczyciel kontraktowy. W następnym roku złożyła egzamin kwalifikacyjny jako nauczyciel szkół powszechnych.
W tym czasie kierownikiem szkoły był Karol Kulik, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Nowym Sączu. Był oficerem Wojska Polskiego. Karol był synem Józefa i Katarzyny. Urodził się w dniu 25 listopada 1909 roku w Nowym Sączu.

Karol Kulik


W roku 1939 Janina i Karol pobrali się. W tym trudnym czasie przyszedł na świat dnia 30 lipca 1940 roku ich syn Kazimierz.
 Karol Kulik, jako oficer zaangażował się w walkę z okupantem. Był członkiem zgrupowania Batalionów Chłopskich. Miał pseudonim „Chybki”. Włączył się także w akcję tajnego nauczania.
W 1942 roku Karol Kulik został aresztowany przez władze okupacyjne i wywieziony do obozu w Oświęcimiu.  Przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen Gusen, gdzie 4 sierpnia 1942 roku został zamordowany.
Po aresztowaniu męża Janina Kulik powróciła do Opatowa, ale w 1943 roku wraz z małym synem wyjechała do Nowego Sącza i zamieszkała z rodziną męża. Tam przeżyła okres okupacji.
Po zakończeniu II Wojny Światowej powróciła do Opatowa gdzie podjęła pracę, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1. W trakcie pracy doskonaliła się zawodowo kończąc, w 1951 roku Wyższy Kurs Nauczycielski w Wydziale Oświaty w Ostrowcu.
W Szkole Podstawowej nr 1 pracowała jako nauczycielka, ale okresami ( w latach 50 tych) pełniła funkcję zastępcy kierownika szkoły. W latach 1945 – 1963 prowadziła Szkolną Kasę Oszczędności (SKO) z dużymi sukcesami. Potrafiła tak aktywizować młodzież, że szkoła zajmowała czołowe miejsca w Krajowym Konkursie Oszczędnościowym.
Zachowały się dokumenty że czasowo była kierowana, do pracy w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Opatowie, jak również aktywnie uczestniczyła w pracy jako członek Komisji Praktycznego Egzaminu dla Nauczycieli Państwowych Szkół Podstawowych.

Od 1945 roku, gdy rozpoczęła pracę jako pedagog, Janina Kulik bardzo aktywnie uczestniczyła w pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego: początkowo jako działaczka Ogniska ZNP w Opatowie, a potem Miejskiego Ośrodka Związkowego (MOZ), a jako przewodnicząca Zarządu do 1948. Od tego roku pracowała w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP. Od 1960 pełniła funkcję Przewodniczącej  Sekcji Emerytów, kasjerki i księgowej  Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego w Opatowie. Tam pracowała do roku 1992 roku.

W roku 1975 Janina Kulik przeszła na emeryturę, ale kontynuowała pracę w Związku Nauczycielskiego Polskiego.
Ta bardzo aktywna praca Janiny Kulik zyskała uznanie w środowisku nauczycielskim i związkowym, co owocowało wieloma nagrodami i odznaczeniami. Otrzymała również odznaczenia państwowe, świadczące o dużym wkładzie pracy na rzecz krzewienia oświaty w Opatowie. W 1969 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 1982 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Po zakończeniu pracy związkowej w 1992 roku przeniosła się do Nowego Sącza, gdzie zamieszkiwała wraz z rodziną syna Kazimierza
Janina z Denkowskich Kulik zmarła 1 października 2002 roku.
Miała 92 lata. Pochowano ją w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Nowym SączuGrobowiec rodziny Kulików Foto Kazimierz Kulik

Tekst na podstawie i dokumentów przesłanych przez syna Kazimierza Kulika
Aleksandra Gromek Gadkowska
25 września 2013