Gadkowski.pl

LAPIDARIUM ŻYDÓW OPATOWSKICH

inne publikacje
Uchwałą Nr 2/5 z dnia 7 maja 1954 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie rozpoczęło starania o zamknięcie cmentarza żydowskiego by na jego terenie utworzyć park miejski.
Ale już po 2 latach po podjęcia w/w Uchwały Urzędnicy Miejskiej Rady Narodowej zaplanowali uzyskać dochód ze sprzedaży usuniętych w przyszłości nagrobków. Zachował się protokół, w którym dokonano wyceny jednego nagrobka.
       
                                                                                         Protokół

Spisany w dniu 17 sierpnia 1957 roku na okoliczność wyceny nagrobków zabranych z cmentarza pożydowskiego położonego w Opatowie, przy ul Partyzantów 11/
Skład komisji:
1. Tomaszewski Józef  - członek Prezydium Miasta,
2. Dziarmaga Jan- dozorca
3. Putowski  Stanisław  ogrodnik
4. Cieślicka  Leokadia -  p.o.  Kierownik Hotelu.

Komisja w powyżej zapodanym składzie stwierdziła 25 sztuk nagrobków wykonanych z kamienia piaskowca o wymiarach 15 cm, 60 cm, 20 cm zostały przewiezione i ułożone z cmentarza pożydowskiego na placu Prezydium Miejskiej Rady Narodowe przy ulicy 1-go Maja.
Wartość przeciętna jednej sztuki wynosi 20 zł. znaczy 25 sztuk =300 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano


Gdyby przyjąć, że na cmentarzu żydowskim było 1.000 nagrobków -  jak podaje Katalog Zabytków Sztuki Polskiej – to zysk  Miejskiej Rady Narodowej byłby wysoki ( 1.000 x 20 zł.)

09 grudnia 2014