Gadkowski.pl

MIECZYSŁAW WÓJTOWICZ - ŻYCIORYS UCZNIA LO im B.GŁOWACKIEGO W OPATOWIE

inne publikacje

Mieczysław Wójtowicz 1924 – 1979

Mieczysław Wójtowicz urodził się 1 sierpnia 1924 roku we wsi Oziębłów odległej kilka ilometrów od Opatowa. Jego rodzicami byli  Adam i Magdalena z domu Lipiec.Podczas okupacji niemieckiej, na kompletach prowadzonych przez Tajną Organizację Nauczycielską w Opatowie Mieczysław Wójtowicz ukończył 4 klasy gimnazjum ogólnokształcącego. Świadectwo tzw. „malej matury” otrzymał w 1945 roku.
Po zakończeniu II Wojny Światowej Dyrekcja Gimnazjum i Liceum im B. Głowackiego postanowiła reaktywować zamkniętą na czas okupacji szkołę i 3 marca 1945 roku ogłosiła nabór do wszystkich klas gimnazjum i liceum. Zgłosiło się 492 uczniów do 9 klas. Warunki nauki były dla grona pedagogicznego i dla uczni były bardzo trudne. Wszystkie budynki szkoły zajmowali Niemcy i okazały się bardzo zniszczone. Nauka odbywała się na zmiany i brakowało wszystkiego: ławek, podręczników i materiałów piśmiennych.
 Mieczysław Wójtowicz w marcu 1945 roku został zapisany do I klasy Liceum Ogólnokształcącego.  Starosta opatowski Jan Kaczor wydzielił ze swego mieszkania służbowego przy ulicy Kilińskiego 1 pokój, w którym zamieszkali 2 uczniowie: Mieczysław Wójtowicz i Józef Grzyb. II klasę liceum zakończył 10 czerwca 1946 roku i otrzymał świadectwo dojrzałości.
    Od września 1946 roku rozpoczął studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Poznańskiego i dyplom lekarza otrzymał w roku 1952. Przydział pracy dostał do Akademii Medycznej. Przepracował w niej do 1979 roku jako:
w 1957 roku starszy asystent w Klinice Chirurgicznej.
w 1962 adiunkt w II Klinice Chirurgicznej,
w 1966 docent etatowy w II Klinice Chirurgicznej
w 1978 Zastępca Dyrektora do spraw klinicznych Instytutu Pediatrii
w 1978 Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

Specjalizacje:
I  i II stopień z zakresu chirurgii uzyskał  w latach 1955 i 1957,
I i II  stopień z zakresu chirurgii dziecięcej  uzyskał w latach  1967 i 1971
Prócz pracy w Akademii Medycznej Mieczysław Wójtowicz w 1966 roku był członkiem Komisji Medycyny Doświadczalnej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
w latach 1972 – 1974 był członkiem Komisji Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk,
w latach 1975 – 1977 był członkiem Komitetu Podstawowych Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk,
a od 1968 do 1979 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem,
w roku 1968 został wybrany radnym Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań Jeżyce.

Nieznana jest data ślubu ze Zdzisławą Barbarą Woś - lekarzem stomatologiem i data urodzenia syna Jerzego.

Uzyskane tytuły naukowe Mieczysława Wójtowicza:
stopień doktora medycyny w 1962 roku,
docenta w 1964 roku,
profesora nadzwyczajnego w 1972 roku
profesora zwyczajnego 1979

Profesor Dr. Habilitowany Nauk Medycznych Mieczysław Wójtowicz, podczas 27 lat pracy w Akademii Medycznej otrzymał odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Złoty Krzyż Zasługi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Odznaka Honorowa Miasta Poznania,
Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia
Profesor Nadzwyczajny, Doktor Habilitowany Nauk Medycznych
Mieczysław Wójtowicz zmarł niespodziewanie 10 kwietnia 1979 roku.
Uroczyste pożegnanie znanego profesora rozpoczęło się 13 kwietnia o godz. 12 w holu Coll. Maius przy ul Fredry, skąd kondukt pogrzebowy wyruszył o godz. 16.

Uczestniczyli w nim: Rektor Akademii Medycznej i członkowie senatu, Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, członkowie Komitet Uczelnianego PZPR, Zarząd i członkowie Organizacji Związków Zawodowych Pracowników Służby  Zdrowia i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.  Byli obecni liczni współpracownicy, przyjaciele i duża grupa studentów. Pochowano zmarłego na cmentarzu parafialnym w Janikowie.
     
W prasie ogólnopolskiej i regionalnej ukazały się zawiadomienia o śmierci Profesora, zamieszczone przez Ministerstwo Zdrowia i Akademię Medyczną w Poznaniu.
 


Tekst Aleksandra Gromek Gadkowska
20 kwietnia 2013