Gadkowski.pl

STEFAN PARADOWSKI - były uczeń Gim i Lic. im B. Głowackiego w Opatowie

inne publikacje


STEFAN PARADOWSKI
1901 – 1940 (?)

Rodzina Poradowskich wywodzi się z Rawy Ruskiej, gdzie od 1503 roku pieczętowała się herbem Korab. Z tej ziemi posłował przed rozbiorami do polskiego sejmu przodek Stefana. Spod Wiednia Poradowski (o zapomnianym imieniu) przewiózł do Polski w 1683 roku ciało Potockiego. Po Powstaniu Styczniowym w 1863 roku, aby uniknąć represji, rodzina Paradowskich przeniosła się do Opatowa.

Stefan Poradowski, syn Michała i Michaliny z Winczewskich, urodził się 11 listopada 1901 roku w Opatowie. Miał liczne rodzeństwo. Jeden z jego braci Aleksander, urodzony w 1908 roku był także uczniem Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Stefan Poradowski był komendantem szkolnej Pierwszej Drużyny Harcerskiej. Wraz z kilkoma uczniami zgłosił się ochotniczo w roku 1920 do armii Hallera.Po wydarzeniach wojennych podjął naukę i po otrzymaniu świadectwa dojrzałości studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nakaz pracy w Aleksandrowie Kujawskim w Gimnazjum OO Salezjanów. Stefan Paradowski ożenił się z Jadwigą Ołpińską. Razem z żoną pracowali Aleksandrowie Kujawskim, a potem w Wilnie i w Różanymstoku. W 1930 roku urodził im się syn Stanisław a w 1937 córka Jadwiga.Wybuch II Wojny Światowej i wejście sowietów na wschodnią rubież Polski, odbiły się szczególnie tragicznie na losach rodziny. Rotmistrz WP Stefan Poradowski został aresztowany przez NKWD w październiku 1939 roku. Wyszedł z domu pożegnawszy żonę i dzieci. Przebywał kilka dni w Sokółce, niewiadomo dokąd potem dotarł i co się z nim dalej działo. Przysłał do rodziny tylko jedną kartkę z Katynia. Tak więc tajemnica otacza tą niepotrzebną i tragiczną śmierć. Może został zaaresztowany i osadzony jako polski inteligent w więzieniu w Mińsku, a może spoczywa na dnie Morza Białego zatopiony jako pomnik lodowy, na którejś z barek. Jego nazwiska nie ma na żadnej z list Katynia, Miednoje czy Charkowa.
Stefan Poradowski uznany został na mocy dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 Nr 40 Dz.U.R.P. poz. 226 za zmarłego.
   
Powyższe informacje nadesłał syn Stefana - Stanisław Paradowski. 17 października 2008 roku. Przesłał także 3 fotografie ojca.

Aleksandra Gromek Gadkowska
14 listopada 2010